Toekomst voor kinderen met kanker

Ieder jaar wordt in Nederland bij ongeveer 500 kinderen tot achttien jaar kanker vastgesteld. Gelukkig is er voor hen hoop op een toekomst. Dankzij intensieve samenwerking, concentratie van zorg en protocollaire behandeling kunnen tegenwoordig zeven van de tien kinderen genezen.
Maar dat betekent vaak een lange, zware behandeling met chemotherapie, bestraling en / of chirurgie.

Het hele gezin leeft in die periode in grote onzekerheid en staat onder zware druk. Daarbij zorgen financiële gevolgen, problemen op het werk en veranderende sociale contacten vaak voor extra spanningen. Sommige kinderen houden aan de ziekte of de behandeling blijvende schade over, zoals slechtziendheid, gehoorverlies, orgaanbeschadiging, groeistoornissen of leer- en concentratieproblemen. Schade die niet te repareren is, schade die gevolgen kan hebben voor opleiding en werk, dus voor de toekomst.En na een succesvolle behandeling hangt de vraag “Zal de ziekte wegblijven?” nog jarenlang als een zwaard van Damocles boven elk gezin.

Er is dus toekomst voor kinderen met kanker, maar die is soms anders dan gehoopt. Ondanks de goede genezingskansen overlijden helaas nog altijd drie van de tien kinderen. Hoe ziet de toekomst van een gezin eruit dat het ergst denkbare is overkomen: het verlies van een kind?

Op 21 november  richtten ouders van kinderen met kanker de Vereniging ‘Ouders, Kinderen en Kanker’ (VOKK) op met het doel elkaar te steunen, ervaringen uit te wisselen en te streven naar optimale zorg en begeleiding.

De VOKK steunt ouders en kinderen tijdens en na ziekte en behandeling. Ook gezinnen die een kind hebben verloren kunnen bij de VOKK terecht. De VOKK biedt een luisterend oor en informatie en komt op voor de belangen van kinderen en gezinnen. Zij heeft de behandelaars ervan weten te overtuigen dat de behandeling van een kind met kanker teamwerk is en dat ouders onmisbaar zijn in dat team. Trefwoord bij alle activiteiten is “samenwerking”: ouders en kinderen hand in hand, maar ook: ouders en behandelaars hand in hand. De Vereniging ‘Ouders, Kinderen en Kanker’ voert een voordurende dialoog met kinderoncologen, verpleegkundigen en andere professioneel deskundigen om de zorg voor onze kinderen te verbeteren.

De Vereniging ‘Ouders, Kinderen en Kanker’ voorziet in een duidelijke behoefte. Ouders en grootouders met verschillende achtergronden voelen zich er thuis. De VOKK is er ook voor (ex)patiënten en brussen (broers en zussen). Dwars door al die schijnbaar afzonderlijke groepen loopt de rode draad van de saamhorigheid, van de solidariteit.

Hand in hand zijn ouders en kinderen er voor elkaar.Hand in hand werken ouders en behandelaars aan een toekomst voor kinderen met kanker.